LỊCH TRÌNh SINH HOẠT

ANOMA - NI LIÊN - TUYẾt SƠN 2014 

Liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn tại Tu Viện Khánh An, Galt, California ngày 12 và 13 tháng 7, 2014.

HOẠT ĐỘNG TRONG MIỀn

THÔNG BÁO

BÀI VIẾT (BLOG)

Miền Tây Bắc

Miền Bắc Cali

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Nhắn tin đến BHD Miền

TIN TỨC

NHẮN TIN


Hình ảnh ngày Truyền Thống 2015 tại vùng Bắc Cali.

NGÀY TRUYỀN THỐNG 2015

Hình ảnh ngày Truyền Thống 2015 tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.

  • Ngày Truyền Thống vùng Bắc Cali được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng 10 năm 2015 tại Niệm Phật Đường Fremont, Fremont, CA.
  • Ngày Truyền Thống vùng Tây Bắc Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 10 tháng 10 năm 2015 tại Phước An Đạo Tràng, Newcastle, WA.

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

 

© 2014 BHD MIỀN THIỆN MINH.  ALL RIGHTS RESERVED. 

TIẾNG NÓI CHÍNH THỨC CỦA giA đÌNH pHẬT tỬ MIỀn THIỆn MINH