About Us


Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Thiện Minh nhiệm kỳ XII 2015-2019

BAN HUYNH TRƯỞNG THAM VẤN

HTr. Đồng Duy - Lê Ngọc Luôn

HTr. Tâm Đẳng - Phạm Văn Bình

HTr. Không Diệp - Hoàng Lệ Chi

HTr. Quảng Quý - Huỳnh Kim Lân

HTr. Thị Hưng - Đường Du Hào

BAN THƯỜNG VỤ

Trưởng Ban:

Htr. Tâm Nhuần - Trần Văn Nhuận

Phó Trưởng Ban Quản Trị & Điều Hành:

Htr. Nhật Xuân Hòa - Phan Văn Cường

Phó Trưởng Ban Nghiên Cứu & Huấn Luyện:

Htr. Quảng Quý - Huỳnh Kim Lân

Phó Trưởng Ban Truyền Thống & Xã Hội:

Htr. Nguyên Trí - Phạm Tịnh Thư

Tổng Thư Ký:

Htr. Nhật Tịnh - Trần Thu Thủy

Phó Tổng Thư Ký 1:

Htr. Lệ Quang - Đỗ Như Tiên

Tổng Thủ Quỹ:

Htr. Diệu Minh - Lý Thị Tuyết Nga

KHỐI QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH

Ủy viên Nội Vụ:

Htr. Quang Hiền - Nguyễn Xuân Vấn

Ủy viên Tổ Kiểm:

Htr. Nguyên Tâm - Võ Trung Thành

Ủy viên Giáo Dục:

Htr. Quảng Hương - Phạm Quỳnh Hoa

Ủy viên Hoạt Động Thanh Niên:

Htr. Viên Giác - Trần Văn Điểu

Ủy viên Văn Mỹ Nghệ:

Htr. Đức Tâm - Nguyễn Thu Thủy

Ủy Viên Thanh Thiếu Nữ:

Htr. Lệ Quang - Đỗ Như Tiên (kiêm)

Ủy viên Oanh Vũ Nữ:

Htr. Nguyên Hậu - Ngô Thị Hạnh

Phụ Tá 1 Ủy viên Oanh Vũ Nữ:

Htr. Diệu Nguyên - Nguyễn Minh Ngọc

Phụ Tá 2 Ủy viên Oanh Vũ Nữ:

Htr. Hoa Hồng - Tạ Phi Phượng

Ủy Viên Thanh Thiếu Nam:

Htr. Quảng Minh Quang - Nguyễn Thành Vinh

Ủy Viên Oanh Vũ Nam:

Htr. Quảng Ngân - Trần Thanh Lâm

KHỐI NGHIÊN CỨU & HUẤN LUYỆN

Ủy Viên Nghiên Cứu Kế hoạch:

 

Ủy Viên Tu Thư:

Htr. Quảng Vị - Trần Thanh Sơn

Ủy Viên Huấn Luyện:

Htr. Thị Hưng - Đường Du Hào

Ủy Viên Tu Học:

Htr. Tâm Không Bảo - Trương Minh Châu

Ủy Viên Chuyên Năng:

Htr. Nhật Thành - Nguyễn Thiện Tâm

KHỐI TRUYỀN THỐNG & XÃ HỘI

Ủy Viên Lịch sử và Nghi Lễ:

Htr. Tâm Thành - Hoàng Lệ Giao

Ủy Viên Tương Tế và Xã Hội:

Htr. Nguyên Khuê - Đỗ Thị Ngọc

Ủy Viên Doanh Tế:

Htr. Tịnh Phong - Lý Lâm Kỳ

Ủy Viên Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh:

 

Ủy Viên Ngoại Vụ & Truyền Thông: