Hình ảnh

Hình ảnh sinh hoạt của các Gia Đình Phật Tử Miền Thiện Minh

Ngày Truyền Thống  2018 (Vùng Bắc Cali)
Chùa Phổ Từ, 10/21/2018
https://photos.app.goo.gl/X6cHaNdrhMCEnCty6


Nhạc Hội Hoa Lam 3  2018
San Jose, 09/16/2018
https://photos.app.goo.gl/1Q8ysAxD46KtDsf88


Họp Bán Niên BHD Miền Thiện Minh 2017
Chùa Phổ Từ, 06/05/2017
 https://goo.gl/photos/zQ5bd51MHqRQ5oPp8


Ngày Truyền Thông 2016 (Vùng Tây Bắc)
Chùa Liên Hoa, Olympia, WA, 10/15/2016
Ngày Truyền Thống 2016 (Vùng Tây Bắc)


Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Kỳ 10 (Oklahoma)
Hình ảnh các anh chị Huynh Trưởng Miền Thiện Minh đi tham dự Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Kỳ 10 tại trung Tâm Phật Giáo Viên Minh, Moore, Oklahoma, 10/7/2016 - 10/9/2016
https://photos.google.com/share/AF1QipNRvkjydgDbDdqEjk_YVu2Nso208MMaiiHBlZSfpsTtVCFzZvSodmPQ_wkywMCwNQ?key=S2c0YmlSUUxxVEZlM0ZCUWNZZzBRNDhnMDNCbTlB


Đại Hội Huynh Trưởng BHD MTM Kỳ 12 (San Jose)
Hình ảnh Đại Hội Huynh Trưởng Miền Thiện Minh Kỳ 12 tại trung Chùa Quảng Đức, San Jose, California, 11/20/2015 - 11/22/2015
https://goo.gl/photos/bZDePzt7wYABuc8U6


BHD Miền Thiện MinhTiệc Mừng Anh Luôn Thọ Cấp DũngBHD Họp Bán Niên 2014Đại Hội Huynh Trưởng BHD Miền Thiện Minh Kỳ XI 2012Lễ Phật Đản 2552 - NPD Tầm Nguyên 2008Khóa Tu Mùa Xuân 2008Diễn hành Lễ Phật Đản 2553 tại Seattle 2009Lễ thọ tang HT Thích Huyền Quang 2008Khóa Tu Học Mùa Xuân 2009Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng 2017
TTTH Thích Quảng Đức, 09/29/2017 - 10/01/2017
https://photos.google.com/share/AF1QipPA9Amm6t2ucs4gndtY8aFC83tgwDhexAO876c9BcbcpU9OIBIoH6cs3M2cTZJ0sA?key=dTJqQklKamlaTlgyVmxyOEI0cTRGODJDREFyaGZ3

Họp Thường Niên BHD Miền Thiện Minh 2017
Chùa Phổ Từ, 01/01/2017
https://goo.gl/photos/A4vVhzjWQVt1pbz29


Ngày Truyền Thông 2016 (Vùng Bắc Cali)
Chùa Phổ Từ, Hayward, CA, 10/23/2016
https://goo.gl/photos/6yotanLC5ict16DYAHọp Bán Niên 2016Họp Thường Niên 2016Ngày Truyền Thống 2015 - Bắc CaliNgày Truyền Thống - Vùng Tây Bắc Hoa KỳNgày Truyền Thống ‎(Vùng Tây Bắc)‎ 2011Khóa Tu Mùa Xuân 2009Lễ Phật Đản 2553 - GĐPT Liễu Quán 2009Lễ Phật Đản 2553 & Chu Niên 18 GĐPT Liên Hoa 2009Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức 2011Trại Họp Bạn 2009