Tin Tức‎ > ‎

Thông Tư Tổ Chức Khóa Tu Học Trường Kỳ Huynh Trưởng Bậc Kiên 2016-2017

posted Nov 20, 2016, 1:22 PM by BHD Miền Thiện-Minh   [ updated Mar 10, 2017, 10:27 AM ]
Kính gởi các anh chị trong Miền bản Thông Tư Tổ Chức Khóa Tu Học Trường Kỳ Huynh Trưởng Bậc Kiên 2016-2017  (kèm Phiếu Ghi Danh và Sách Tịch Huynh Trưởng)

Comments