Hình ảnh

Hình ảnh sinh hoạt của các Gia Đình Phật Tử Miền Thiện Minh

Trại HL Lộc Uyển X - A Dục VIII 2023

Vacaville, CA, 06/24-25/2023

Ngày Truyền Thống  2018 (Vùng Bắc Cali)

Chùa Phổ Từ, 10/21/2018

Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng 2017

TTTH Thích Quảng Đức, 09/29/2017 - 10/01/2017

https://photos.app.goo.gl/X6cHaNdrhMCEnCty6
https://photos.google.com/share/AF1QipPA9Amm6t2ucs4gndtY8aFC83tgwDhexAO876c9BcbcpU9OIBIoH6cs3M2cTZJ0sA?key=dTJqQklKamlaTlgyVmxyOEI0cTRGODJDREFyaGZ3

Họp Thường Niên BHD Miền Thiện Minh 2017

Chùa Phổ Từ, 01/01/2017

Nhạc Hội Hoa Lam 3  2018

San Jose, 09/16/2018

https://goo.gl/photos/A4vVhzjWQVt1pbz29
https://photos.app.goo.gl/1Q8ysAxD46KtDsf88

Họp Bán Niên BHD Miền Thiện Minh 2017

Chùa Phổ Từ, 06/05/2017

Ngày Truyền Thông 2016 (Vùng Bắc Cali)

Chùa Phổ Từ, Hayward, CA, 10/23/2016

 https://goo.gl/photos/zQ5bd51MHqRQ5oPp8
https://goo.gl/photos/6yotanLC5ict16DYA

Ngày Truyền Thông 2016 (Vùng Tây Bắc)

Chùa Liên Hoa, Olympia, WA, 10/15/2016

Ngày Truyền Thống 2016 (Vùng Tây Bắc)

Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Kỳ 10 (Oklahoma)

Hình ảnh các anh chị Huynh Trưởng Miền Thiện Minh đi tham dự Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Kỳ 10 tại trung Tâm Phật Giáo Viên Minh, Moore, Oklahoma, 10/7/2016 - 10/9/2016

https://photos.google.com/share/AF1QipNRvkjydgDbDdqEjk_YVu2Nso208MMaiiHBlZSfpsTtVCFzZvSodmPQ_wkywMCwNQ?key=S2c0YmlSUUxxVEZlM0ZCUWNZZzBRNDhnMDNCbTlB

Đại Hội Huynh Trưởng BHD MTM Kỳ 12 (San Jose)

Hình ảnh Đại Hội Huynh Trưởng Miền Thiện Minh Kỳ 12 tại trung Chùa Quảng Đức, San Jose, California, 11/20/2015 - 11/22/2015

https://goo.gl/photos/bZDePzt7wYABuc8U6