Ngày Truyền Thống 2016 tại Chùa Liên Hoa, Olympia, WA

Post date: Oct 23, 2016 12:53:41 AM

Vài hình ảnh và videos Ngày Truyền Thống GĐPT Miền Thiện Minh vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, tại Chùa Liên Hoa, Olympia, Washington vào ngày Thứ Bảy, 22 tháng 10 năm 2016 với sự tham dự của các GĐPT Dược Sư, Liễu Quán, Thiện Sinh, Minh Quang, và Liên Hoa.

Click vào hình dưới đây để xem tiếp các hình ảnh Ngày Truyền Thống

Videos:

Đố vui, trò chơi nhỏ

Nguồn: https://www.facebook.com/cangquan