Videos

Slideshow hình ảnh lễ Chúc Mừng Anh Đồng Duy Lê Ngọc Luôn Được Thọ Cấp Dũng 15/5/2016

Ngày Truyền Thống GĐPT Miền Thiện Minh 2014 (Bắc Cali) tại Chùa Phổ Từ

Slideshow "Hành Trình Người Áo Lam Trên Đất Hoa Kỳ (40 năm xây dựng & trưởng thành)" được trình chiếu tại Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Kỳ 10, tổ chức tại Trung Tâm Phật Giáo Viên Minh, thành phố Moore, tiểu bang Oklahoma, vào các ngày 7, 8, và 9 tháng 10 năm 2016

Lễ Chúc Mừng Anh Đồng Duy Lê Ngọc Luôn Được Thọ Cấp Dũng 15/5/2016.  Video do Phật tử Quảng Minh thực hiện.

Slideshow hình ảnh sinh hoạt trong Miền Thiện Minh