Họp Thường Niên BHD Miền Thiện Minh 2017

Post date: Jan 2, 2017 6:45:32 PM

Phiên họp thường niên và tiệc tất niên của Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Thiện Minh được tồ chức vào ngày đầu năm 1-1-2017 tại Chùa Phổ Từ.

https://goo.gl/photos/A4vVhzjWQVt1pbz29

Hình ảnh: Diệu Minh & Nhật Thành