Thông Tư Tổ Chức Khóa Tu Học Trường Kỳ Huynh Trưởng Bậc Kiên 2016-2017

Post date: Nov 20, 2016 9:22:22 PM

Kính gởi các anh chị trong Miền bản Thông Tư Tổ Chức Khóa Tu Học Trường Kỳ Huynh Trưởng Bậc Kiên 2016-2017  (kèm Phiếu Ghi Danh và Sách Tịch Huynh Trưởng)