Lễ Tưởng Niệm HT Thích Quảng Độ

Post date: Mar 6, 2020 5:01:28 PM

Để tưởng niệm công hạnh một vị cao tăng thạc đức đã hy hiến trọn cuộc đời cho Đạo Pháp, Quê Hương, Dân Tộc, nhất là để noi theo tấm gương Bi Hùng của ngài đã đấu tranh cho quyền sống, quyền tự do căn bản của con người đã bị chà đạp trong mấy mươi năm qua trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta: Cố Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN vừa Viên Tịch, Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Thiện Minh đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm vào Lúc 2:00 giờ chiều, ngày Chủ Nhật 01 tháng 03 năm 2020, tại : Chùa Phổ Từ - 17327 Meekland Ave, Hayward CA 94541.  Kính mời quý vị xem hình ảnh của buổi lễ và slideshow trình chiếu trong buổi lễ dưới đây.

https://sites.google.com/site/bhdmtmweb/tin-tuc/letuongniemhtthichquangdho/_LTNHTThichQuangDo.jpg

Lễ Tưởng Niệm HT Thích Quảng Độ

Slide Show - HT Thích Quảng Độ:

https://sites.google.com/site/bhdmtmweb/tin-tuc/letuongniemhtthichquangdho/Slide%20Show%20-%20Ht%20Th%C3%ADch%20Qu%E1%BA%A3ng%20%C4%90%E1%BB%99%20(KL).png

Slide Show - HT Thích Quảng Độ (với Tiểu Sử):

https://youtu.be/EL4vcrQ6jCo