Tin Tức

Lễ Tưởng Niệm HT Thích Quảng Độ — Mar 6, 2020 5:01:28 PM

Bản Tin Xuân 2020 — Feb 24, 2020 2:46:44 AM

Chúc Mừng Năm Mới - Canh Tý 2020 — Feb 24, 2020 2:41:27 AM

Đại Hội Huynh Trưởng kỳ 13 GDPT Miền Thiện Mình — Nov 5, 2019 7:03:12 PM

Chúc Mừng Năm Mới - Kỷ Hợi 2019 — Jan 30, 2019 4:38:35 PM

Cảm Niệm -Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh — Aug 27, 2018 3:35:26 AM

Nhạc Hội Hoa Lam — Aug 21, 2018 12:56:58 AM

Ngày Truyền Thống 2017 (Vùng Tây Bắc) — Oct 25, 2017 4:45:11 PM

Ngày Truyền Thống 2017 (Vùng Bắc Cali) — Oct 17, 2017 6:11:30 AM

Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng 2017 — Sep 30, 2017 6:07:16 PM

Ngày sinh hoạt và tu học của GĐPT Miền Thiện Minh 8/20/2017 — Sep 5, 2017 5:50:26 AM

GĐPT: Con Tim Nào Còn Đầy Nhiệt Huyết? — Aug 30, 2017 6:19:50 PM

Thông Báo Khai Khóa Bậc Kiên tại Vùng Bắc California 26/3/2017 — Mar 11, 2017 12:35:00 AM

TT Thích Từ Lực - 40 Năm Xuất Gia Học Đạo — Mar 5, 2017 2:31:10 AM

Họp Thường Niên BHD Miền Thiện Minh 2017 — Jan 2, 2017 6:45:32 PM

Lễ Thọ Cấp Tập cho các anh chị trong GĐPT Chánh Hòa 1/1/2017 — Jan 2, 2017 6:36:09 PM

Thông Tư Tổ Chức Khóa Tu Học Trường Kỳ Huynh Trưởng Bậc Kiên 2016-2017 — Nov 20, 2016 9:22:22 PM

Lễ Khai Khóa Huấn Luyện Trường Kỳ Bậc Kiên - Lộc Uyển — Nov 16, 2016 12:52:32 AM

Ngày Truyền Thống 2016 - GĐPT Miền Thiện Minh — Nov 4, 2016 4:24:37 PM

Ngày Truyền Thống 2016 tại Chùa Phổ Từ, Hayward, CA — Oct 25, 2016 9:32:56 PM

Ngày Truyền Thống 2016 tại Chùa Liên Hoa, Olympia, WA — Oct 23, 2016 12:53:41 AM

Thông báo về Ngày Truyền Thống 2016 (Tây Bắc Hoa Kỳ & Bắc Cali) — Oct 13, 2016 12:53:08 AM