Thông Báo Khai Khóa Bậc Kiên tại Vùng Bắc California 26/3/2017

Post date: Mar 11, 2017 12:35:00 AM

Kính quý Đơn vị và quý anh chị,

 

Căn cứ vào Thông Tư số 12-026/HDTM/TB, Ngày 31/10/2016,  Về việc TỔ CHỨC KHÓA TU HỌC TRƯỜNG KỲ HUYNH TRƯỞNG BẬC KIÊN NĂM 2016 – 2017 do BHD Miền Tổ Chức. Nay các đơn vị Bắc California cũng có nhu cầu Khai Khóa Bậc Kiên và tổ chức Trại Lộc Uyển trong năm nay, nay kính thông báo đến các đơn vị tại Vùng Bắc Cali có nhu cầu gởi Trại Sinh về tham dự Ngày Khai Khóa Bậc Kiên dự trù tổ chức:

 

             Lúc:       10h Sáng tới 4h Chiều, Ngày 26/03/2017

             Tại:        Thư Viện Chùa Phổ Từ, Hayward, CA

 

Xin gởi Phiếu Ghi Danh và Sách Tịch Huynh Trưởng (phải được Gia Trưởng hoặc Liên Đoàn Trưởng duyệt khán) về Văn Phòng Tổng Thư Ký trước ngày 14/03/2017 theo địa chỉ e-mail: HTr. Lệ Quang – Đỗ Như Tiên: donhutien9@gmail.com

 

Mọi ý kiến, đề nghị và thắc mắc:

Xin liên lạc với Ban Hướng Dẫn Miền, Quý Huynh Trưởng ở địa chỉ e-mail:

HTr. Trưởng Ban, Tâm Nhuần – Trần Văn Nhuận: tranvannhuan@hotmail.com

HTr. Phó Trưởng Ban NC&HL, Quảng Quý – Huỳnh Kim Lân: quangquy_hkl@yahoo.com

 

Đính kèm lại Thông Tư , Mẫu Ghi danh và Sách Tịch.

 

VP.TTK.MTM

Lệ Quang Đỗ Như Tiên