Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng 2017

Post date: Sep 30, 2017 6:07:16 PM

Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng 2017 do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức từ ngày Thứ Sáu, 9/29/2017 đến Chủ Nhật, 10/1/2017 tại Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức, 1838 W. BaseLine St, San Bernadino, CA 92411. Mời quý vị đọc bài tường thuật của HTr Thị Hưng - Đường Hào, và click vào đâyđây để xem hình ảnh trong ba ngày Hội Thảo. 

https://photos.app.goo.gl/nAaEjELV6jrTQU8e2

Photos provided by: Huynh Trưởng Diệu Minh, Huynh Trưởng Hồ Xanh, và anh Chi Man Ku.